Copyright

 

 

De inhoud van deze website is eigendom van waterproef.com en valt onder de wereldwijde wetgeving ter zake van auteursrechten. Voor eigen gebruik, mits niet voor commerciële doeleinden, mag u de inhoud dan wel gedeelten ervan naar uw eigen computer halen. Voor het overige mag niets van de inhoud worden gewijzigd of verveelvoudigd.

Alhoewel waterproef.com haar best doet om de inhoud van de website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid of de volledigheid van de inhoud van de website.
waterproef.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel tengevolge van de toegang dan wel het niet toegang verkrijgen tot deze website respectievelijk een eventuele afhankelijkheid van u als gebruiker.

De eventuele links dan wel verwijzingen naar websites van derden brengt geen enkele aansprakelijkheid voor waterproef.com met zich mee. De links dan wel verwijzingen zijn uitsluitend aangebracht voor het gemak voor u als gebruiker. waterproef.com kan daarnaast geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid, juistheid dan wel rechtmatigheid van de inhoud van die andere websites.

De beeldmerken en tenaamstellingen welke voorkomen op deze website, zijn internationaal beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van waterproef.com op enigerlei wijze worden gebruikt.

Alle elektronische berichten zoals middels deze website dan wel anderszins aan waterproef.com verzonden, kunnen door deze als niet vertrouwelijk worden beschouwd. Uitdrukkelijk zij bepaald dat waterproef.com is gerechtigd de in de betreffende berichten voorkomende ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en procédés ten eigen nutte aan te wenden. De afzender van deze berichten is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud en de rechtmatigheid ervan.

waterproef.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen dan wel te verwijderen

www.000webhost.com